chăm sóc khách hàng

Điện lực miền Trung đẩy mạnh thu tiền điện trực tuyến

Điện lực miền Trung đẩy mạnh thu tiền điện trực tuyến

VTV.vn - 80% doanh thu thu tiền điện của Tổng công ty Điện lực miền Trung được thực hiện thông qua ngân hàng và các tổ chức trung gian.