TV& VIDEO

chăm sóc khách hàng

Tổng Công ty Điện lực miền Nam mở thêm tổng đài chăm sóc khách hàng

Tổng Công ty Điện lực miền Nam mở thêm tổng đài chăm sóc khách hàng

VTV.vn - Tổng Công ty Điện lực miền Nam vừa bổ sung thêm một số tổng đài 1900.9000 bên cạnh số cũ là 1900.1006.