TV& VIDEO

chăm sóc sức khỏe ban đầu

Cải cách tài chính y tế cho sức khỏe cộng đồng

Cải cách tài chính y tế cho sức khỏe cộng đồng

VTV.vn - Trong khuôn khổ hội nghị quan chức cao cấp APEC lần 3, sáng 23/8, cuộc họp về y tế, kinh tế đã được tổ chức tại TP.HCM.