TV& VIDEO

chăm sóc sức khỏe

Trải nghiệm một ngày làm nghề dược sĩ

Trải nghiệm một ngày làm nghề dược sĩ

VTV.vn - Nghề dược sĩ liên quan trực tiếp đến sức khỏe người bệnh nên đòi hỏi người làm thuốc phải có trách nhiệm cao, cẩn thận và yêu thích chăm sóc sức khỏe người khác.