TV& VIDEO

chăm sóc sức khỏe

Tiêm vaccine phòng bệnh cứu hàng chục triệu người thoát nghèo

Tiêm vaccine phòng bệnh cứu hàng chục triệu người thoát nghèo

VTV.vn - Vào năm 2030, các loại vaccine sẽ không chỉ cứu mạng sống của hàng triệu người trên thế giới mà còn giúp 24 triệu người ở những nước nghèo nhất thế giới thoát nghèo.