TV& VIDEO

chăm sóc trẻ em

Phụ nữ dành 207 ngày/năm cho các công việc chăm sóc không lương

Phụ nữ dành 207 ngày/năm cho các công việc chăm sóc không lương

VTV.vn - Công việc chăm sóc không lương là những dịch vụ liên quan đến việc nhà và chăm sóc cho các thành viên trong gia đình.