TV& VIDEO

chăm sóc trẻ em

Hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung cho tài khóa 2017

Hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung cho tài khóa 2017

VTV.vn - Ngày 30/1, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung 2.710 tỷ Yen (khoảng 25 tỷ USD) cho tài khóa 2017 (kéo dài đến ngày 31/3/2018) .