chăm sóc trẻ em

Cần coi trọng phát triển trẻ thơ toàn diện

Cần coi trọng phát triển trẻ thơ toàn diện

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu thời gian tới, Kon Tum cần tăng cường giám sát và thực hiện hiện chính sách, pháp luật về phát triển trẻ thơ toàn diện.