TV& VIDEO

Chậm tiến độ thi công

Họp giải quyết vướng mắc về đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Họp giải quyết vướng mắc về đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam họp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam để bàn phương án giải quyết các vướng mắc về đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.