TV& VIDEO

chặn cuộc gọi

5 cách làm chủ sổ danh bạ trên iPhone

5 cách làm chủ sổ danh bạ trên iPhone

VTV.vn - Bạn có thể chặn cuộc gọi, gán chuông riêng, tạo nickname hay thêm ngày kỷ niệm cho một người nào đó trong danh bạ iPhone của mình.