TV& VIDEO

chẩn đoán sốt xuất huyết

Tiếp tục tập huấn về công tác điều trị sốt xuất huyết Dengue

Tiếp tục tập huấn về công tác điều trị sốt xuất huyết Dengue

VTV.vn - Ngày 25/7, Bộ Y tế đã gửi công văn, yêu cầu Sở Y tế thành phố Hà Nội, tổ chức phổ biến, tập huấn, tập huấn lại "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue".