TV& VIDEO

chăn nuôi heo

Đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn khó triển khai

Đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn khó triển khai

VTV.vn - Đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn của TP.HCM được đánh giá tốt cho người chăn nuôi và người tiêu dùng nhưng đang khó thực hiện.