chăn nuôi lợn

Khách sạn dành cho lợn tại Trung Quốc

Khách sạn dành cho lợn tại Trung Quốc

VTV.vn - Với mỗi tầng là chỗ ở cho 1000 chú lợn, khách sạn cho lợn tại Trung Quốc đưa ngành chăn nuôi lên một tầm cao mới.