TV& VIDEO

chăn nuôi lợn

Phát triển nông nghiệp bền vững nhìn từ sự liên kết

Phát triển nông nghiệp bền vững nhìn từ sự liên kết

VTV.vn -Liên kết để được hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật; liên kết để giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm; liên kết để tạo ra nông sản sạch.