TV& VIDEO

chặng 5

[KT] Chặng 5 giải xe đạp Quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen 2016: Nguyễn Thành Tâm giành chiến thắng

[KT] Chặng 5 giải xe đạp Quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen 2016: Nguyễn Thành Tâm giành chiến thắng

VTV.vn - Nguyễn Thành Tâm đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên tại Chặng 5 giải xe đạp Quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen 2016.