TV& VIDEO

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

Nhìn lại 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Nhìn lại 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

VTV.vn - Nhiều vấn đề đông đảo cử tri và dư luận quan tâm được nêu ra trong 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.