TV& VIDEO

chào bán chứng nhận VietGAP

Chào bán chứng nhận VietGAP: Vina Cert đổ lỗi cho nhân viên tư vấn

Chào bán chứng nhận VietGAP: Vina Cert đổ lỗi cho nhân viên tư vấn

VTV.vn - Theo đại diện công ty Vina Cert, việc chào bán giấy chứng nhận VietGAP trên thị trường là do lỗi của nhân viên tư vấn của công ty và vẫn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng.