TV& VIDEO

chấp hành pháp luật

Quảng Nam khó xử lý nhiều doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm

Quảng Nam khó xử lý nhiều doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm

VTV.vn - Hiện nay tại Quảng Nam, tình trạng nợ đọng bảo hiểm của các doanh nghiệp vẫn còn dây dưa và càng tăng cao hơn so với trước.