chấp hành pháp luật

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại tỉnh Yên Bái

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại tỉnh Yên Bái

VTV.vn - Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Yên Bái.