TV& VIDEO

chất độc hại

Thuốc Đông y được xông lưu huỳnh, nhuộm màu gây hại ra sao?

Thuốc Đông y được xông lưu huỳnh, nhuộm màu gây hại ra sao?

VTV.vn - Nhiều người vẫn lo lắng trước thông tin về việc sử dụng hóa chất như lưu huỳnh để sấy thuốc hay sử dụng các chất nhuộm màu độc hại cho các vị thuốc.