TV& VIDEO

chất gây ô nhiễm

Little Sun - Đèn thông minh hoạt động không cần điện

Little Sun - Đèn thông minh hoạt động không cần điện

VTV.vn - Little Sun sử dụng công nghệ LED để hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời thông qua tấm bin có kích thước 6 x 6 cm.