TV& VIDEO

chặt hạ cây

Sẽ khởi tố vụ phá rừng ở biên giới Gia Lai

Sẽ khởi tố vụ phá rừng ở biên giới Gia Lai

VTV.vn - Dựa trên kết quả điều tra của lực lượng chức năng, vụ phá rừng tại khu vực Phà 8, Tiểu khu 365, rừng phòng hộ Ia Grai, tỉnh Gia Lai hoàn toàn đủ cơ sở để khởi tố.