TV& VIDEO

chất hóa học

Thêm nhiều vật liệu chế tạo bom được phát hiện ở ngoại ô Paris

Thêm nhiều vật liệu chế tạo bom được phát hiện ở ngoại ô Paris

VTV.vn - Một số chất hóa học nằm trong thành phần thuốc nổ TATP và ngòi nổ tự tạo vốn được các phần tử khủng bố ưa dùng đã được tìm thấy.