chất kết dính

Phương pháp đột phá mới ngăn chặn hiệu quả tế bào ung thư

Phương pháp đột phá mới ngăn chặn hiệu quả tế bào ung thư

VTV.vn - Một nghiên cứu sinh tiến sĩ người Canada mới đây đã được nhận Giải thưởng Sáng tạo Anh tài Mitacs nhờ tìm ra phương pháp mới ngăn chặn hiệu quả các tế bào ung thư.