TV& VIDEO

chất lượng cuộc sống

Berlin là thành phố yêu thích nhất đối với thế hệ 10X

Berlin là thành phố yêu thích nhất đối với thế hệ 10X

VTV.vn - Một cuộc nghiên cứu đã xếp hạng 110 thành phố tốt nhất thế giới cho thế hệ 10X, dựa trên tiêu chí nhà ở, cuộc sống đêm và kinh tế.