TV& VIDEO

chất lượng cuộc sống

Nhật Bản sẽ kết hợp robot và con người trong công việc

Nhật Bản sẽ kết hợp robot và con người trong công việc

VTV.vn - Nhật Bản đang hướng mục tiêu kết hợp những điểm mạnh của robot và con người để nâng cao hiệu quả trong lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống.