TV& VIDEO

chất lượng nước biển miền Trung

Chất lượng môi trường biển miền Trung đã ổn định, an toàn

Chất lượng môi trường biển miền Trung đã ổn định, an toàn

VTV.vn - Theo kết quả quan trắc vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, chất lượng môi trường biển miền Trung đã ổn định, an toàn.