TV& VIDEO

chất lượng tăng trưởng

TP.HCM sẽ giảm 75% thời gian làm giấy tờ nhà đất

TP.HCM sẽ giảm 75% thời gian làm giấy tờ nhà đất

VTV.vn - Từ năm 2016, TP.HCM sẽ rút ngắn đến 75% thời gian làm giấy tờ nhà đất.