TV& VIDEO

chặt phá rừng

Nhìn thẳng “Làm rõ trách nhiệm cán bộ để xảy ra phá rừng” 18h40 (Chủ nhật, 28/1)

Nhìn thẳng “Làm rõ trách nhiệm cán bộ để xảy ra phá rừng” 18h40 (Chủ nhật, 28/1)

VTV.vn - Nhìn thẳng vào vấn đề để nhận sai, sửa sai và xử lý đúng người, đúng việc. Đó là cũng cách để ngăn chặn phá rừng.