TV& VIDEO

chất vấn Quốc hội

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL nhận trách nhiệm trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL nhận trách nhiệm trước Quốc hội

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL thẳng thắn thừa nhận công tác quản lý nhà nước của ngành vẫn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập. Bộ Trưởng đã nhận trách nhiệm trước Quốc hội.