TV& VIDEO

châu Á - Thái Bình Dương

Châu Á - Ngọn cờ đầu của thương mại tự do

Châu Á - Ngọn cờ đầu của thương mại tự do

VTV.vn - CPTPP đã chính thức được ký kết, là dấu hiệu cho thấy châu Á sẽ vươn lên thay thế Mỹ trở thành đầu tàu của thương mại tự do.