TV& VIDEO

châu Á

12 thành phố châu Á mọi người nên đến ít nhất một lần trong đời

12 thành phố châu Á mọi người nên đến ít nhất một lần trong đời

VTV.vn - Cố đô Huế và đô thị cổ Hội An của Việt Nam có tên trong danh sách này.