TV& VIDEO

châu Âu

Châu Âu ứng xử như thế nào sau phán quyết Uber là công ty vận tải?

Châu Âu ứng xử như thế nào sau phán quyết Uber là công ty vận tải?

VTV.vn - Phóng viên Lê Hồng Quang cho hay: "Trước sau gì thì các nước châu Âu cũng phải sửa đổi hay bổ sung các quy định không chỉ về kinh doanh mà cả về xã hội".