TV& VIDEO

châu Âu

Giải pháp để châu Âu thoát khỏi cảnh quá tải vì du lịch

Giải pháp để châu Âu thoát khỏi cảnh quá tải vì du lịch

VTV.vn - Niều giải pháp đã được đưa ra để đảm bảo kích cầu du lịch ở châu Âu mà vẫn bảo toàn được cảnh quan và cuộc sống của người dân thành phố.