TV& VIDEO

Châu Tấn

Châu Tấn trẻ như học sinh cấp 3

Châu Tấn trẻ như học sinh cấp 3

VTV.vn - Nhìn những hình ảnh của Châu Tấn trên tạp chí Marie Claire, khó ai có thể hình dung hoa đán của màn ảnh Trung Quốc đã chạm ngưỡng tuổi 43.