TV& VIDEO

Chạy biên chế

“Chạy biên chế” - Cuộc đua không ngừng nghỉ

“Chạy biên chế” - Cuộc đua không ngừng nghỉ

VTV.vn - Theo chủ trương, từ nay đến năm 2021, cả nước sẽ cắt giảm hàng trăm nghìn biên chế, tuy nhiên nếu quản lý không chặt chẽ, dễ dẫn đến tình trạng “chạy biên chế”.