TV& VIDEO

chảy máu nhân sự

Ông Trương Gia Bình: “Chờ đợi những chính sách về CNTT đi vào cuộc sống”

Ông Trương Gia Bình: “Chờ đợi những chính sách về CNTT đi vào cuộc sống”

VTV.vn - Theo ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Vinasa, Chính phủ đã có những chính sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT và các DN chờ đợi những chính sách này đi vào cuộc sống trong năm 2016.