TV& VIDEO

cháy ngùn ngụt

Vì sao ruồi dày đặc sau vụ cháy công ty may ở Cần Thơ?

Vì sao ruồi dày đặc sau vụ cháy công ty may ở Cần Thơ?

VTV.vn - Ruồi xuất hiện khắp nơi ở phường Trà Nóc gần 1 tháng sau vụ cháy công ty may Kwong Lung - Meko.