TV& VIDEO

cháy quán bar

Nhiều vụ cháy Bar, Karaoke: Vấn đề thoát nạn, PCCC chưa đảm bảo

Nhiều vụ cháy Bar, Karaoke: Vấn đề thoát nạn, PCCC chưa đảm bảo

Gần đây, nhiều vụ cháy liên quan đến loại hình dịch vụ trên xảy ra liên tiếp, nhưng vấn đề thoát nạn, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này lại hầu như không được đảm bảo.