TV& VIDEO

CHDCND Triều Tiên

Triều Tiên tuyên bố gia nhập hàng ngũ cường quốc hạt nhân toàn cầu

Triều Tiên tuyên bố gia nhập hàng ngũ cường quốc hạt nhân toàn cầu

VTV.vn - Triều Tiên đã gia nhập hàng ngũ các cường quốc hạt nhân và quân sự toàn cầu.