TV& VIDEO

chế độ tiền lương

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2018

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2018

VTV.vn - Theo Nghị định số 141/2017 do Chính phủ vừa ban hành, từ đầu năm 2018, lương tối thiểu vùng sẽ được tăng.