TV& VIDEO

chế tạo robot

Việt Nam chế tạo thành công robot hình người

Việt Nam chế tạo thành công robot hình người

VTV.vn - Tại Việt Nam, các nhà khoa học trong nước đang từng bước làm chủ công nghệ chế tạo nhiều loại robot khác nhau, trong đó có robot hình người.