TV& VIDEO

chênh lệch thuế

Làm gì với số tiền doanh nghiệp xăng dầu đã "đút túi" từ chênh lệch thuế?

Làm gì với số tiền doanh nghiệp xăng dầu đã "đút túi" từ chênh lệch thuế?

VTV.vn - Hiện nay phương án xử lý số tiền thu hồi của doanh nghiệp hưởng lợi từ chênh lệch xăng dầu như thế nào đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.