TV& VIDEO

Chi cục Kiểm lâm

Lạng Sơn lắp đặt 7 trạm quan trắc khí tượng thủy văn phân tích và cảnh báo cháy rừng

Lạng Sơn lắp đặt 7 trạm quan trắc khí tượng thủy văn phân tích và cảnh báo cháy rừng

VTV.vn - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn đang lắp đặt 7 trạm quan trắc khí tượng thủy văn tại 7 huyện, thành phố trên địa bàn.