TV& VIDEO

Chị Dậu

Diễn viên phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" sau hơn 30 năm

Diễn viên phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" sau hơn 30 năm

VTV.vn - Nhà văn Kim Lân thành người thiên cổ, "thầy giáo Thứ" theo nghề giáo ở tuổi ngũ tuần, diễn viên Bùi Cường thành đạo diễn của nhiều bộ phim gây tiếng vang...