chi phí bôi trơn

Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp tư nhân

Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp tư nhân

Chính phủ sẽ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công bằng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ, tư nhân hay Nhà nước.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive