TV& VIDEO

chi phí logistics

Cần tăng cường vai trò của tham tán thương mại các nước

Cần tăng cường vai trò của tham tán thương mại các nước

VTV.vn - Không ít doanh nghiệp bày tỏ mong muốn gặp được sự kết nối thực sự hiệu quả qua kênh thương vụ nước ngoài, điều mà nhiều DN chưa lựa chọn hoặc chưa có cơ hội tiếp cận.