TV& VIDEO

chi phí logistics

Cần tạo khung chính sách để các địa phương phát triển logistics

Cần tạo khung chính sách để các địa phương phát triển logistics

VTV.vn - Các bộ ngành cần phối hợp với nhau để xây dựng một bộ khung chính sách cụ thể cho chương trình hành động phát triển logistics vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.