chi phí xây dựng

Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng chống thất thoát

Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng chống thất thoát

VTV.vn - Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng là đề án cấp bách sẽ được Bộ Xây dựng triển khai thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát lãng phí.