TV& VIDEO

chi phí

Bộ Tài chính đề nghị cắt giảm hàng loạt loại phí

Bộ Tài chính đề nghị cắt giảm hàng loạt loại phí

VTV.vn - Bộ Tài chính đề nghị cắt giảm hàng loạt các loại phí theo yêu cầu của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.