TV& VIDEO

chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

Thủ tướng làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hải Dương

Thủ tướng làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hải Dương

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị Lãnh đạo tỉnh Hải Dương phải đổi mới tư duy và có quyết tâm lớn trong hành động, để 1 - 2 năm tới Hải Dương sẽ không còn phải nhận trợ cấp ngân sách TƯ.