TV& VIDEO

chỉ số kinh tế

Nhiều kỷ lục kinh tế được lập trong năm 2017

Nhiều kỷ lục kinh tế được lập trong năm 2017

VTV.vn - Các chỉ số kinh tế quan trọng của năm nay đều có mức tăng trưởng ấn tượng. Không ít chỉ số đã lập đỉnh mới trong nhiều năm trở lại đây.