TV& VIDEO

chỉ số kinh tế

Công bố chỉ số kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản 2016

Công bố chỉ số kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản 2016

VTV.vn - Kinh tế nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục tăng trưởng nhờ cơ cấu sản xuất có sự dịch chuyển tích cực, đúng hướng.