chỉ thị 05

Học và làm theo gương Bác đã tạo chuyển biến tích cực

Học và làm theo gương Bác đã tạo chuyển biến tích cực

VTV.vn - Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.