TV& VIDEO

chỉ tiêu sinh viên

"Rối bời" trước chủ trương giảm chỉ tiêu sinh viên Đại học

"Rối bời" trước chủ trương giảm chỉ tiêu sinh viên Đại học

VTV.vn - Trước chủ trương giảm tiêu sinh viên để nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều trường Đại học đang thấy lo lắng vì quy định này sẽ tác động mạnh đến hoạt động của trường.