TV& VIDEO

chi trả lương

Phát hiện nhiều sai phạm tại dự án giảm nghèo ở Gia Lai

Phát hiện nhiều sai phạm tại dự án giảm nghèo ở Gia Lai

VTV.vn - Nhiều sai phạm về tài chính trong dự án giảm nghèo của tỉnh Gia Lai đã bị thanh tra tỉnh này phát hiện.