TV& VIDEO

chi trả lương

Hơn 60 giáo viên bị truy thu lương hưu do Bảo hiểm Xã hội tính sai

Hơn 60 giáo viên bị truy thu lương hưu do Bảo hiểm Xã hội tính sai

VTV.vn - 64 giáo viên mầm non Phú Yên bị truy thu lương hưu từ những tháng tới. Đây là nội dung trong quyết định truy thu và điều chỉnh mức lương hưu của BHXH Phú Yên.