TV& VIDEO

chiếm đoạt tài khoản

Thưởng 15.000 USD vì tìm ra lỗi bảo mật trên Facebook

Thưởng 15.000 USD vì tìm ra lỗi bảo mật trên Facebook

VTV.vn - Một kỹ sư phần mềm Ấn Độ vừa được thưởng 15.000 USD vì đã phát hiện ra một lỗi bảo mật vô cùng nghiêm trọng trên Facebook.