TV& VIDEO

chiến đấu cơ tàng hình

Mỹ tăng cường chiến đấu cơ tàng hình đến Thái Bình Dương

Mỹ tăng cường chiến đấu cơ tàng hình đến Thái Bình Dương

VTV.vn - Quân đội Mỹ vừa tăng cường khả năng tấn công bằng máy bay tàng hình tại khu vực Thái Bình Dương với tàu đổ bộ tấn công USS Wasp.