TV& VIDEO

chiến dịch tranh cử

Kết thúc chiến dịch tranh cử Quốc hội tại Đức

Kết thúc chiến dịch tranh cử Quốc hội tại Đức

VTV.vn - Hôm nay (23/9), chiến dịch tranh cử Quốc hội tại Đức kết thúc.