chiến lược ngoại giao

Thế vận hội Mùa đông PyeongChang: Tín hiệu hòa giải trong mối quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên

Thế vận hội Mùa đông PyeongChang: Tín hiệu hòa giải trong mối quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên

VTV.vn - Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã có nhiều dấu hiệu mong muốn hòa giải từ hai bên thông qua Thế vận hội Mùa đông PyeongChang.